top of page
Zoeken

Bedrijfwagens anno 2026 - iedereen elektrisch
De Regering zette het licht op groen voor het wetsontwerp van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem dat zorgt voor de vergroening van onze mobiliteit. Zo zullen in de toekomst enkel koolstofemissievrije bedrijfswagens fiscaal aftrekbaar zijn, en zullen zowel particulieren als bedrijven beroep kunnen doen op fiscale stimulansen om thuis of op het werk laadpalen te installeren.
Belastingaftrek van benzine- en dieselwagens verdwijnt helemaal


Het fiscaal voordeel is één van de belangrijkste werktuigen om de Belgen te laten kiezen voor een elektrische bedrijfswagen. Zo zullen nieuwe diesel- en benzinewagens vanaf 2026 geen recht meer geven op een fiscaal voordeel.

Wagens die geen broeikasgassen uitstoten zullen vanaf 2026 de ondernemer recht geven op een belastingaftrek van 100 procent. Al wordt dat voordeel ook geleidelijk aan afgebouwd.

"We brengen de fiscale aftrekbaarheid van koolstofemissievrije personenwagens geleidelijk aan terug naar het huidige gekende niveau van personenwagens op fossiele brandstoffen"

En wat met hybridewagens? Voor hybride bedrijfswagens aangeschaft vanaf 1 juli 2023, zal vanaf die datum de fiscale aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten beperkt worden tot 50 procent. Op die manier worden gebruikers aangemoedigd om elektrisch te rijden met een hybride wagen.Laadpalen worden gestimuleerd


De regering wil ook mensen en ondernemingen aanmoedigen om meer laadpalen te plaatsen. Ook hier wordt er gebruikgemaakt van een fiscaal voordeel.


Particulieren die tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 thuis een laadpaal installeren zullen kunnen genieten van een belastingvermindering van 45 procent op de aankoop. Dat tarief daalt tot 30 procent voor wie een laadpaal koopt in 2023 en tot 15 procent voor wie dat doet in 2024.

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige. Niet onbelangrijk: het laadstation moet de laadtijd en het laadvermogen kunnen sturen. Daarnaast mag het station enkel gebruikmaken van groene energie.


Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijke laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Ook hier wordt de kostenaftrek afgebouwd in de tijd om de versnelling van het aantal laadstations spoedig in te zetten. Voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200 procent. Dat percentage daalt tot 150 procent voor investeringen gedaan tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024. De laadinfrastructuur moet vrij toegankelijk zijn voor derden, ofwel tijdens de normale openingstijden, ofwel buiten de normale openingstijden.Voordeel van alle aard wijzigt niet


Werknemers die een bedrijfswagen hebben, zullen ook na 2026 belast worden op het gebruik van een bedrijfswagen. Dat is het zogenaamde voordeel van alle aard (VAA). Die regeling blijft ongewijzigd. U moet enkel zo’n belasting betalen als u een bedrijfswagen heeft waarmee u zowel beroeps- als privéverplaatsingen doet.


Hieronder een kort overzicht van de aankomende wijzigingen:


bottom of page